English    Australian    American    Italiano    Français    Deutsch    Español    Português    Danske    Nederlands    Svenska    Norske    日本語    한국어   

Miljø og ansvar

Vi kan alle gjøre vårt ved å benytte fornybare eller resirkulerte ressurser i hverdagen.

Jorden har kun begrensede ressurser, og resirkulering og redusering av avfall er helt essensielt – det er fundamentalt viktig at menneskeheten fokuserer på produkter og emballasje der det benyttes fornybare og resirkulerte ressurser.

Vårt løfte om bærekraftig produksjon av bunnmateriale og strø

FibreCycle ser det som sitt ansvar å produsere miljøvennlige produkter som også er av bedre kvalitet enn tradisjonelle produkter.  FibreCycle sin pelleteringsprosess for papir gir et optimalt miljøvennlig produkt.

 

Fornybar, resirkulert og biologisk nedbrytbar

FibreCycle sine produkter er resirkulert og kan vise til en rekke miljøvennlige egenskaper:

 • Laget av over 99 % resirkulert papir (nyfiber anvendes ikke) – en fornybar ressurs som ellers ville endt opp på søppelfyllingen.
 • Ingen tilsetningsstoffer eller kjemikalier.
 • Ingen kjemisk eller annen blekeprosess.
 • Produksjon skjer i en lukket sløyfe der finmateriale som skilles ut fanges opp og føres tilbake i prosessen.
 • Lettere enn konkurrentenes produkter, noe som betyr lavere økologisk fotavtrykk i forbindelse med produksjons- og transportkostnader.
 • Energi som benyttes i prosessen gjenvinnes hvis mulig.

Etter bruk som kattestrø eller bunnmateriale kan produktet resirkuleres som:

 • Kompost, brensel, næring for jord eller overflatekompost.
Gjenvinnbar og fornybar emballasje:
 • Papir laget av resirkulerte råmaterialer (ikke leirebaserte råmaterialer da dette er en ikke-fornybar ressurs).
 • Miljøvennlig trykking med digitale plater og vannbasert (løsemiddelfritt) blekk.
 • Gjenvinnbar papiremballasje

Miljømessige konsekvenser

Statistisk oversikt over de miljømessige konsekvensene av våre handlinger:

 • Hvert tonn papir som resirkuleres skåner 17 trær og sparer 26 500 liter med vann (kilde: EPA).
 • Tømmerproduksjon gjør ikke bare skade på trær: Våre nasjonale skogområder er hjem til 3 000 dyrearter og 10 000 plantearter (kilde: Sierra Club).
 • Mengden av papir vi kaster årlig utgjør ca. 40 % av vårt avfall i byområder (kilde: Sierra Club).
 • Gjennomsnittlig mengde med avfall pr. person på årsbasis: 680 kg (kilde: Embracing the Earth, Mark Harris).
 • Gjennomsnittlig årlig avfall pr. person som lager kompost: 170 kg (kilde: Embracing the Earth, Mark Harris).
 • Prosentandel av reklamemateriell som resirkuleres: 5,2 % (kilde: Advertising Mail Marketing Association).
 • Resirkulert papir genererer 95 % mindre luftforurensning (kilde: Center for Ecological Technology).
Klikk her for å lese om ditt økologiske poteavtrykk, og for detaljert informasjon om miljømessig ansvar.